Pevnost Brod a františkánský klášter ve Slavonském Brodu

Pevnost Brod a františkánský klášter ve Slavonském Brodu

Pevnost Brod z 18. století je jedna z největších pevností v Chorvatsku. Slavonski Brod vyrostl na křižovatce cest, které spojovaly důležitá obchodní střediska. Byl však také důležitým městem z hlediska vojenské strategie. Zdejší královská slavonská pevnost střežící hranici s Tureckem na řece Sávě byla vystavěna v období od roku 1715 do roku 1780. Spolu s opevněnými slavonskými barokními městy Osijekem a Starou Gradiškou patřila do velkého obranného systému na hranici s Osmanskou říší. Pevnost byla určena přibližně pro 400 vojáků a 150 děl.

Barokní františkánský klášter je jednou z nejúžasnějších barokních staveb ve Slavonii. Jedná se o jeden z nejreprezentativnějších příkladů klášterní architektury v severním Chorvatsku.