Tvrđa v Osijeku

Tvrđa v Osijeku

Romantické historické centrum města získává základní obrysy počátkem barokního 18. století, přičemž dokonale propojuje vojenskou pevnost s organizovaným měšťanským životem. Jediné dochované části kdysi impozantních hradeb a městských bran lze dnes najít podél řeky Drávy.