Matija Špelić

Užitečné informace

Plánujete dovolenou v Chorvatsku?

V tom případě by vám mohly přijít vhod následující informace.

Chorvátsko v čislach

Podnebí

Přijeďte do Chorvatska a užijte si tři klimatické zóny: Na pobřeží převládá příjemné středozemní podnebí s velikým

počtem slunečných dní v roce. Léta jsou horká a suchá, zimy mírné a deštivé. Teploty se nepatrně snižují, čím více

se přesouváte směrem do vnitrozemí, kde převládá umírněné kontinentální klima.  Ve výškách nad 1 200 metrů nad mořem

převládá čerstvý horský vzduch a teplota v letních měsících dosahuje kolem 13 ºC.

 

Měna

Chorvatsko plánuje přijmout euro, ale do té doby se v něm platí národní měnou chorvatskou kunou. Jedna kuna se skládá ze 100 lipa. Peníze si můžete vyměnit v jakékoliv bance, směnárně, poštovním úřadě a prakticky ve všech cestovních agenturách, hotelech a kempech. Skoro ve všech institucích a bankomatech je možné používat i kreditní karty, jako jsou Visa, MasterCard, American Express, Diners atd.

Converter

Vložte částku pro výpočet

Bezplatné Wi-Fi

Dny, kdy odjezd na dovolenou znamenal, že vás nikdo nemůže kontaktovat, jsou už minulostí.

Díky 300 bezplatným Wi-Fi přístupovým bodům rozmístěným po celém

Chorvatsku teď můžete snadno zůstat ve spojení s rodinou a přáteli.

Cestovní

dokumenty

Pro návštěvu Chorvatska si nemusíte složitě vyřizovat vízum. Ve většině případů budete potřebovat jen platný cestovní

pas. A pokud jste občanem EU, pak vám bude stačit jenom občanský průkaz.

 

Chorvatské celní předpisy jsou takřka plně harmonizovány se standardy EU.

Informace o cestovních dokumentech

Pro dodatečné informace se obraťte na diplomatické mise a konzulární úřady v zahraničí nebo navštivte internetovou stránku Ministerstva zahraničních a evropských věcí:http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/

 

Informace o celních předpisech

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou takřka plně harmonizovány s předpisy a standardy EU. Avšak hodnota dovezených předmětů, které nejsou určeny k prodeji, ale k osobnímu použití, a na něž se nevztahují dovozní poplatky, nesmí přesahovat 2 200 kun, respektive 3 200 v letecké a námořní dopravě.

 

Cizí i domácí měnu a šeky mohou do země volně dovézt nebo z ní vyvézt cizí a chorvatští státní příslušníci s trvalým bydlištěm v zahraničí. Převoz částky vyšší než 10 000 eur je ovšem nutné nahlásit celnímu úředníkovi. Totéž platí pro hodnotné osobní vybavení a technická zařízení, která je rovněž nutné nahlásit celnímu úředníkovi.

Každá osoba, která nemá trvalý nebo dočasný pobyt v Evropské unii, získává nárok na vrácení DPH za jednotlivé výrobky zakoupené v Chorvatsku, pokud jejich hodnota přesahuje 740 kun. Je k tomu nutné vyplnit formulář Tax Free, který potvrzuje celní úředník během vývozu zakoupených statků, a to do tří měsíců od data jejich nákupu. Cizí státní příslušníci si mohou zažádat o vrácení daně ve lhůtě do šesti měsíců od vydání účtu.

Pro dodatečné informace se obraťte na Celní správu na adrese www.carina.gov.hr 

 

Aleksandar Gospić

Domácí mazlíčci

Vaši domácí mazlíčci jsou v Chorvatsku vítáni! Pokud své

čtyřnohé přátele chcete vzít s sebou do Chorvatska,

pak jenom musíte před příjezdem do země

absolvovat jednoduchou prohlídku

Dovoz živých zvířat

během níž bude zkontrolováno, zda má váš domácí mazlíček mikročip, očkování proti vzteklině a vlastní pas nebo veterinární průkaz.

Mějte na paměti, že po celou dobu dovolené nesete odpovědnost za své domácí mazlíčky.

 

Převoz domácích mazlíčků přes státní hranice je možný jen po předložení veterinárního průkazu o dobrém zdravotním stavu zvířete.  Psi a kočky musí mít systém identifikace (mikročip). Přes hraniční přechody s povolením pro určité druhy domácích mazlíčků je možné převážet maximálně pět zvířat, zatímco dovoz většího počtu živočichů je možné realizovat výhradně na hraničních přechodech, kde sídlí veterinární inspekce.

Cestování s domácími mazlíčky a odpovědnost

Při dovozu mazlíčků do Chorvatska musíte dodržovat předepsané podmínky. Zkontrolujte, zda byl váš domácí mazlíček očkován, jestli je očkování dosud účinné, bylo-li provedeno vyšetření titru protilátek a má-li váš domácí mazlíček platný cestovní pas nebo veterinární průkaz. Pokud váš mazlíček nesplňuje uvedená kritéria, pak mu může být vstup do Chorvatské republiky odepřen a mohl by být vrácen do země původu nebo umístěn do karantény na certifikovaném hraničním přechodu. Vlastník přitom hradí všechny náklady spojené s uskutečněním uvedených opatření.

 

Následující druhy zvířat jsou v souladu s veterinárními podmínkami pro nekomerční převoz domácích mazlíčků považovány za domácí mazlíčky: psi, kočky, fretky (mustela putorius) z čeledi lasicovitých (mustelidae), bezobratlí (kromě včel a raků), okrasné tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a králíci.

Nejvyšší možný počet zvířat

Za nekomerční se považuje dovoz nejvýše pěti zvířat. Celní úředník musí na hraničním přechodu živočichy identifikovat a zkontrolovat jejich doklady. Takováto zvířata nebudou považována za zboží a musí být v doprovodu vlastníka nebo osoby, kterou vlastník zplnomocnil na celou dobu trvání cesty.

Podmínky

Obecné podmínky pro psy, kočky a fretky domácí (známé též jako domácí tchoř, bílý tchoř, africký tchoř, lasička, tchoř nebo domácí lasička – mustela putorius) z členských zemí EU a zemí nízkého rizika mimo EU:

 

  • zvířata musí mít systém identifikace (mikročip). Pokud má zvíře mikročip, který není v souladu se standardem ISO 11784 nebo 11785, vlastník musí zajistit odpovídající čtečku mikročipu. Kdykoliv musí být možné zjistit jména a adresu vlastníka. Cestovní pas nebo veterinární průkaz zvířete provázející zvíře během cesty musí obsahovat číslo mikročipu, které vydává veterinář;

  • zvíře musí mít cestovní pas nebo veterinární průkaz, který vydává veterinář zplnomocněný patřičným orgánem;

  • zvíře musí být očkováno proti vzteklině.

Zvířata mladší než tři měsíce, která nebyla očkována, ale pocházejí z členských zemí EU či zemí mimo EU považovaných za nízkorizikové, mohou být dovezena na území Chorvatské republiky, pokud má vlastník nebo doprovod platný cestovní pas nebo veterinární průkaz a zvířata cestují spolu s matkou, na níž jsou dosud závislá, nebo pokud žila na stejném místě od narození a nepřišla do styku s divokými zvířaty, která by je mohla vystavit nebezpečí nákazy.

 

Psi, kočky a lasicovití ze zemí vysokého rizika musí splňovat následující podmínky:

  • musí mít systém identifikace (mikročip);

  • musí mít průkaz, který vydává oficiální veterinář nebo, při opětovném vstupu, cestovní pas (psi z Chorvatska);

  • musí být očkována proti vzteklině;

  • musí podstoupit vyšetření neutralizace protilátek titrem protilátek v hodnotě nejméně 0,5 IJ/ml na jeden vzorek, který odebírá zplnomocněný veterinář v certifikované laboratoři 30 dní po očkování a tři měsíce před překročením hranice. Seznam certifikovaných institucí se nachází na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

  • Uvedené tříměsíční období se nevztahuje na opětovný vstup domácích mazlíčků z Chorvatské republiky, jejichž cestovní pas potvrzuje, že byl pozitivní výsledek vyšetření titru protilátek zaznamenán předtím, než zvíře opustilo Chorvatskou republiku.

  • Zvířata, která jsou dovážena z komerčních důvodů a jsou posílána poštou, musí před posláním prohlédnout veterinář.

  • Pro dodatečné informace se obraťte na Ministerstvo zemědělství – Veterinární správu. Tel.: +385 1 6443 540. Internetové stránky: www.mps.hr

O Chorvatsku

Plocha státního území Chorvatska činí 56 594 km2 pevniny a 31 479 km2 pobřežních vod vhodných k jachtingu, plavání a potápění.

 

Chorvatsko zaujímá většinu východního pobřeží Jaderského moře, které jako součást Středozemního moře proniká hluboko do nitra evropského kontinentu. Úzký pás Dinárské horské soustavy odděluje středomořskou část Chorvatska od jeho středoevropské vnitrozemské části,  která se rozprostírá od východního úpatí Alp na severozápadě po břehy Dunaje na východě, přičemž zahrnuje jižní část úrodné Panonské nížiny.

Pokud vám nestačí krása těchto scenérii, tak vám odhalíme ještě něco: voda z kohoutku je pitná v celém Chorvatsku.

Ivo Pervan