Za Križen körmenet Hvar-szigeten

Za Križen körmenet Hvar-szigeten

Ha egy utazásban kombinálni szeretné a trekking, a keresztény misztika és az UNESCO szellemi örökségének elemeit, emellett pedig a világ egyik legszebb szigetén szeretne pihenni, ne aggódjon, ez is lehetséges. Induljon el Húsvét hetében Hvar-szigetre és vegyen részt a körmenetben, amely nem csak a sziget középső részén található hat gyönyörű településen vezeti Önt át, hanem egy időutazásban is része lehet.

 

A nagycsütörtökről nagypéntekre virradó éjszakán, Jelsa, Pitve, Vrisnik, Vrbanj, Svirče és Vrboska településekről, a hívők körmenete a testvériség tagjainak és a kulcsfigurának – a kereszthordozónak – a vezetésével körmenetre indul az éjszakában, útjukat pedig csak viaszgyertyák fénye világítja meg és vallási énekek éneklése kíséri. A kereszthordozó egész éjjel viszi a keresztet, településének egyházközösségétől a környező településeken keresztül, egyfajta keresztúton, hogy azután hajnalban a kereszt ünnepélyesen visszatérjen a helyre, ahonnan a körmenet indult.

 

Számos hívő számára, főként pedig a kereszthordozó számára, aki évekig vár erre a tisztességre, igazi megpróbáltatás a legnagyobb keresztény ünnep, a Húsvét előtt, követni a körmenetet egész éjjel a több mint húsz kilométer hosszú úton. Egész úton imádkozva, ahol különösen mély benyomást keltenek a karakterisztikus módon intonált archaikus énekek, amelyeket az ismert „kantadurok” adnak elő, és amelyek az éjszakai körmenetnek misztikus légkört biztosítanak. A központi vallási ének valójában egy középkori passiószöveg, a Mária-siralom (“Gospin plač“) előadása párbeszéd formában.

 

De a körmenet talán legmélyebb benyomást keltő része az éjszaka végén történik, a jelenlévők előtt, amikor az utolsó ötven méteren, a Templom előtt, a kereszthordozó nagy vallási buzgalommal szaladni kezd a templom felé, egyfajta feloldódásban, amivel a Za Križem körmenet befejeződik. Ez a hagyomány egyedi szellemi örökség a világon, és ezt az UNESCO is felismerte, de a hvari lakosok számára ez egy mélyen gyökerező hagyomány, amelyhez nyílt szívvel és nagy tisztelettel viszonyulnak, az utazók számára pedig a körmenetben való részvétel alkalom arra, hogy legalább egy pillanatra átérezzék ezt az egyedi szellemi utazást a történelembe, amelyet Hvaron már öt évszázada vallásos tisztelet övez.