De liederen van Međimurje

De liederen van Međimurje

'Međimurska popevka' zijn de traditionele liederen die vele generaties in het noordwesten van Kroatië hebben gezongen en aan elkaar doorgegeven. Nu is deze bijzondere zangkunst opgenomen in de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

 

De muziek werd in de zestiende eeuw voor het eerst op papier vastgelegd. De zang werd aanvankelijk alleen beoefend door vrouwen. Vandaag de dag wordt het in verschillende vormen en bij verschillende gelegenheden gezongen. De traditionele zang kan naar structuur en leeftijd worden ingedeeld in oude en nieuwe liederen en volgens bezongen thema's in epische en lyrische liederen. In al zijn stilistische uitbundigheid wordt de zang tegenwoordig eenstemmig en meerstemmig beoefend, tot aan vocaal-muzikale interpretaties, maar altijd bestaat er een oorspronkelijke vorm van het bouwen van de verzen op de melodie om zo het traditionele lied vorm te geven.

 

De liederen uit Međimurje vormen een integraal bestanddeel van de traditionele dansen van deze streek, maar de specifieke zangkunst is niet vast verbonden met opvoeringen. Het is eerder een onlosmakelijk deel van het alledaagse leven van de streek Međimurje en dat waarborgt een mooie toekomst. Want met deze muziek groei je op, word je verliefd, trouw je, vier je feest, ga je naar de kerk, maar huil je ook met die melancholie waarvan ze zeggen dat die hoort bij deze streek tussen de twee rivieren Mura en Drava.

 

Het behoud van de tradities is voornamelijk in handen van de lokale cultuurverenigingen. In Međimurje alleen al zijn er vijftig meesterzangers. Hun kennis en zangkunst zijn van doorslaggevend belang geweest voor de opname in de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Maar ook deskundigen, lokale en nationale instituten hebben hun steentje bijgedragen.

 

Het mag weleens onderstreept worden dat het vrouwen zijn die dit erfgoed van generatie op generatie hebben overgedragen. Tussen alle beoefenaren van de 'Međimurska popevka' is het Elizabeta Toplek, bekender als tante Liza, die de zuiverste stem heeft. Zij is het symbool geworden van de zangkunst van Međimurje, die nu ook zeker een talrijk internationaal publiek zal krijgen.