Fästningen Brod och franciskanklostret i Slavonski Brod

Fästningen Brod och franciskanklostret i Slavonski Brod

Fästningen Brod ur 1700-talet är en av de största fästningarna i Kroatien. Österrike lät uppföra fästningen i Slavonski Brod under tidsperioden mellan 1715 och 1780. Slavonski Brod var en viktig strategisk plats och trafikpunkt där man övervakade gränsövergången mot Turkiet och även en mötesplats för alla större handelsvägar. Denna slavoniska kungliga gränsfästning vid floden Sava tillhörde tillsammans med de befästa slavoniska barock städerna Osijek och Stara Gradiška det stora försvarssystemet på gränsen till det Osmanska riket. Fästningen hade plats för 4000 soldater och 150 kanoner.

Det barocka franciskanklostret är välbevarat och framställer en av de mest imponerande barocka byggnaderna i Slavonien. Med sin korsgång är den också ett av de mest representativa exemplen på klosterarkitektur i norra Kroatien.