Museum för Krapinas neanderthalare

Museum för Krapinas neanderthalare

Det unika Museum för Krapinas neanderthalare öppnades 2010 och befinner sig i närheten av en av de största paleontologiska fyndplatserna i Europa. Det består av utställningen som är tillägnad neanderthalare och Jordens historia från dess början till den moderna tiden.

 

Med sitt multimediala innehåll tar museet sina besökare tillbaka till neanderthalarnas tid och låter dem delta i evolutionsprocessen. De återvänder 130 000 år tillbaka i förfluten tid och åskådliggör Krapinas förfäders virtuella verklighet.

Museets utställningsyta befinner sig mellan två små berg – Hušnjakovo och Josipovac. Det omfattar 1 200 kvadratmeter och är uppdelat på två våningar. Neanderthalarna levde i så kallade halvgrottor; vertikala, kala klippor med fördjupningar som bildats av vatten, oftast utan vegetation, som var skyddade från tre sidor. Det fanns endast en öppning på den främre sidan vilket gjorde det möjligt att övervaka fienders ankomst. På samma sätt är museibyggnaden så gott som omärkbar från utsidan och liknar en ”betonghalvgrotta” som är igentäppt med sand. Ingången till museet smälter in i landskapet så att det verkar som att besökarna kommer in i en grotta och blir dess invånare.