Speleologi

Speleologi

Istriens grottor är redan utforskade men det betyder inte att de är ointressanta. De är varma, med många utsmyckningar, och det tar lång tid att lära känna dem så man bör ha en vägvisare med. De många olika skönheterna i form av bäckar, sjöar och grottsalar under jorden fascinerar besökare. Förutom deras skönhet erbjuder Istriens grottor och schakt också en mångfald av växter och djur (t ex fiskar, grodor, möss, räkor och fladdermöss) och den mest intressanta är olmen, ett stjärtgroddjur som bara återfinns i karstregioner.
En världberömd grotta är Pazins håla som beskrevs i Jules Vernes roman ”Mathias Sandorf”. 1500 hålor har hittills upptäckts och varje år upptäcks ungefär 10 nya utrymmen.  I norra Istrien finns Ćićarija, också en karstregion, med det djupaste schaktet i Istrien. Det är den 361 meter djupa avgrunden Rašpor.
I närheten av orten Roč finns klyftorna Krkuž och Gragorinčići. Den längsta grottan är 1036 meter långa Piskovica i centrala Istrien. I närheten finns också Marfanska grop, 273 meter djup med 2045 meter utforskade kanaler, vilket innebär att det är den längsta i Istrien. I Batuška grop finns den största bergssalen under jorden, 200 meter lång, 150 meter bred och 60 meter hög.
Norvästra delarna är kända för en rad kalkstensklyftor. Avgrunden nära Šterna är särskilt intressant för sitt underbara vattenfall som dyker upp under regnsäsongen och bildar en vacker sjö i slukhålet, innan det fortsätter vidare ner i djupet. I närheten finns även en gammal övergiven vattenkvarn. Speciellt intressant är västra Istriens karstområde som är täckt med Terra rossa, röd jord som gör droppstenarna och kristallerna under jorden rödaktiga.
Förutom hålor och skrymslen finns det också grottor som är intressanta för speleologer. På grund av tillgängligheten var det inte ovanligt att människor och djur använde grottor för boende tidigare i historien. Många av dem är idag intressanta för arkeologer och paleontologer – Šandalja, Vergotinova, Romualdova, Trogrla är några av dem.